.

"Alles van waarde is weerloos"

Lucebert

.

Homeopathie, juist voor ouderen

Aandoeningen bij ouderen worden soms over het hoofd gezien of zijn lastig te diagnosticeren. Dit komt omdat klachten zich anders voordoen dan bij jongere volwassenen. Met homeopathie lopen we niet het risisco om een verkeerde behandeling te geven op basis van een foute diagnose. De benadering van de homeopathie is namelijk niet op de ziekte gericht, maar op de unieke mens die voor mij zit.

Goed ouder worden

Maar ook als je je lichamelijk prima voelt, kan het zo zijn dat het ouder worden toch niet eenvoudig is. Hoe dan ook neemt je kwetsbaarheid toe. Verlies van een geliefde, afscheid nemen van een werkend leven en alle bedrijvigheid die daar bij hoort, worstelen met de eindigheid. Het is duidelijk dat het 'derde bedrijf' is aangebroken. En daarmee het slot van het hele stuk. De illusie van de maakbaarheid van het leven heb je inmiddels waarschijnlijk losgelaten. Daardoor is er ruimte ontstaan voor wat er ècht toe doet. Dat zijn dan gek genoeg juist de 'kleine' dingen. Nabijheid, vriendelijkheid. Toch is dit een proces dat met de nodige levensvragen gepaard kan gaan. Met die vragen ben je van harte welkom. Want ook hier geldt dat de homeopathie kan helpen om een nieuw evenwicht te vinden. En meer geluk dan grijsheid!

Mantelzorg

Mantelzorgers kiezen er niet voor om te gaan zorgen. Het overkomt je uit liefde voor de ander die nu zorg nodig heeft. Zorgen voor een ander lukt beter als je ook voor jezelf zorgt. Makkelijker gezegd dan gedaan. Met homeopathie en een stukje aandacht voor jou sta je steviger. Er is ruimte om stoom af te blazen, uit te huilen, mooie dingen te delen en weer vernieuwd je zorgtaak op te pakken.

Palliatieve zorg

Onder palliatieve zorg valt alle zorg en ondersteuning die erop gericht is iemand met een levensbedreigende ziekte een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven te geven. Dat kan bijvoorbeeld gaan om kanker, dementie, nierfalen of COPD. Er is in palliatieve zorg niet alleen aandacht voor de lichamelijke klachten. Er is ook aandacht voor de psychische, sociale en/of spirituele vragen die kunnen opkomen. Palliatieve zorg is dus zorg voor zowel lichaam als geest en ziel. Een comfortabel ziek- en sterfbed is het streven van de betrokken zorgverleners. Het is een vorm van 'totale zorg' en daar sluit de homeopathie heel mooi bij aan. We werken dan met lage potenties die zacht, maar toch doeltreffend werken. Denk aan meer rust voor iemand die erg bang is om te sterven, en aan het verlichten van benauwdheid.

Hier volgt een overzichtje met mogelijke klachten

verwerken van rouw en verlies
ondersteuning en begeleiding bij (de behandeling van) kanker
veranderd slaap- en waakpatroon
reumatische klachten, artrose, spit
urineverlies en prostaatproblemen, erectiestoornissen
concentratieproblemen, vergeetachtigheid, futloosheid
ziekte van Parkinson
griep die blijft hangen, verminderde weerstand
huidklachten, allergie, eczeem, psoriasis, gordelroos

Maar ook is er expertise in geval van veranderend gedrag zoals agressie, nachtelijke onrust, afhankelijkheid ("schaduwen") en achterdocht als gevolg van hersenbeschadiging zoals bij dementie