Privacy-verklaring

Voor een goede behandeling is het nodig dat er een dossier wordt aangelegd met je (medische) gegevens. Dit dossier wordt vijftien jaar bewaard. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt voor onze dienstverlening voor zover je daar gebruik van wilt maken. Je gegevens worden niet aan anderen doorgespeeld, noch zullen we je ongevraagd emails sturen voor zover deze niet relevant zijn voor de door jouw afgenomen diensten of verzoeken tot informatie. Anderen hebben geen toegang tot jouw gegevens. Bovendien heeft Annelies Pauw als klassiek homeopaat en CAT-therapeut een beroepsgeheim. De gegevens uit het dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

  • om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met jouw expliciete toestemming.
  • voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.
  • voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
  • Een klein deel van de gegevens uit jouw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur, een factuur kan opstellen.