Actueel

Praktijkwijziging

Na drukke praktijkjaren werd het in 2018 tijd voor rustiger vaarwater. Ik heb zoveel mogelijk tijdrovende randvoorwaarden los gelaten, onder andere mijn aansluiting bij de zorgverzekeraars.Voor mij betekent dit een betere balans tussen werk en privé, zodat ik de hoge kwaliteit van zorg kan blijven geven die je van mij mag verwachten. Het gevolg is wel dat de consulten niet langer vergoed worden. De tarieven zijn om die reden met 20% verlaagd.

Beroepsorganisatie CAT

Je bent verzekerd van de benodigde kwaliteitseisen die gesteld worden aan iedere uitvoerende klassiek homeopaat. Bovendien mag je rekenen op uitgebreide praktijkervaring en vakkennis van minstens 15 jaar praktijkvoeren en bijscholingen.

De praktijk is aangesloten bij Klachtenportaalzorg

De Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) bepaalt dat zorgcliënten klachten en geschillen over een zorgaanbieder aan een erkende geschilleninstantie moeten kunnen voorleggen. Dit biedt cliënten een laagdrempelig alternatief voor de gang naar de rechter. Alle zorgaanbieders moeten vanaf 1 januari 2017 aangesloten zijn bij een erkende geschilleninstantie.

.

CAT

.

Afbeeldingsresultaat voor nieuws